Καλώς ήρθατε στο κέντρο τύπου της Sandberg. Τα υλικά που διατίθενται περιλαμβάνουν δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία και φωτογραφίες. Συνήθως, τα δελτία τύπου είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Εδώ θα βρείτε τα τελευταία ενημερωτικά δελτία από τη Sandberg. Εδώ θα βρείτε ακόμη και ενημερωτικά δελτία που δεν απεστάλησαν ακόμη. Τα πιο πρόσφατα είναι στην κορυφή της λίστας. Τα ενημερωτικά δελτία είναι στην αγγλική γλώσσα.

111
Sandberg 450-09

There are a couple of good reasons why we decided to call this product the “Bluetooth Buddy”.  It’s a new friend for you and your smartphone! Charge Buddy up at home and get out on the road. Buddy is there to help with: Loudspeaker that connects wirelessly to your smartphone via...

Διαβάστε περισσότερα
112
Sandberg 405-74 Sandberg 405-77

Look after your iPad!  You can choose between different covers from Sandberg that will protect your iPad and provide various extra functions. Hard Black Simple covers that are simply clicked onto the back of your iPad, and are immediately ready to absorb the knocks tablets tend to suffer...

Διαβάστε περισσότερα
113
Sandberg 640-04 Sandberg 640-05 Sandberg 640-00

You’re a gamer A computer gamer. You know that a mouse has to be awesome to live up to your level. That’s why it should have Sandberg EsportsEquipment on it. Precision to the smallest detail. Super quality. Well-balanced, with a metal plate in the base. Low centre of gravity. 7 LED lights...

Διαβάστε περισσότερα
114
Sandberg 640-01 Sandberg 640-02 Sandberg 640-06 Sandberg 640-07

You’re a gamer. You need heavy, precise, fast keyboards. What you need is a Storm from Sandberg EsportsEquipment. A totally new keyboard experience. Lightning in constantly changing colours slashes through the keyboard. Quality membranes illuminate the slightest movement. Multimedia keys,...

Διαβάστε περισσότερα
115
Sandberg 126-00

They sound great They look great And they are pretty stylish.  These small earbuds sit so discreetly in your ears. Totally wireless – not even a wire between the two earbuds. They nevertheless provide sublime stereo, carried via Bluetooth from your mobile or other media player. Also...

Διαβάστε περισσότερα
116
Sandberg 420-32

This Powerbank is proof that it is possible to create a backup battery, which is both attractive and pocket-sized. Its elegant and cool design in stainless steel slides right into your pocket, and in this way is always ready for use when your mobile device runs out of power. State-of-the-art...

Διαβάστε περισσότερα
117
Sandberg 480-13 Sandberg 480-14

With sweaty palms and your last grain of hope, you reach into your pocket and pick up your phone. For some reason, you think there has been a minor miracle of power going on in your pocket during the past hour, when with great difficulty you refrained from using...

Διαβάστε περισσότερα
118
Sandberg 440-97 Sandberg 440-98 Sandberg 420-31

QC is an abbreviation for Quick Charge. If your mobile or tablet has Quick Charge, this means that is can charge quicker than normal - but only if the charger also has Quick Charge. With Quick Charge, the processor in the mobile can control the charger and thereby adjust the voltage in...

Διαβάστε περισσότερα
119
Sandberg 420-33 Sandberg 420-34

In the wilderness, on the underground, at a sports ground or in a café; these are situations where you don't generally have the most time to charge mobile devices. If you have more than one mobile device, you should consider a Powerbank that can also charge more than one device at a time....

Διαβάστε περισσότερα
120
Sandberg 631-00 Sandberg 631-10 Sandberg 631-11

Equipment for professional use in an office simply has to work.  We have therefore designed a mouse and a keyboard that are specially designed for this. The important thing about them is that they just work, day in and day out. We guarantee that they will continue to do so for at least...

Διαβάστε περισσότερα
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε ελεύθερα όλα τα δελτία τύπου για σκοπούς που σχετίζονται με δημοσίευση. Καμία άλλη εμπορική ή μη εμπορική χρήση οποιουδήποτε γραπτού υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή άδεια της Sandberg A/S. Όλα τα δικαιώματα σε όλα τα γραπτά υλικά που δημοσιεύονται εδώ στο κέντρο τύπου διατηρούνται από τη Sandberg A/S.