Versie: v2 Datum: 25 Mei 2018

Privacybeleid

Gegevensprivacy is van groot belang voor Sandberg en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Deense bedrijf Sandberg A/S (”Sandberg”) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Naam Adres Registratienummer
Sandberg A/S
(Sandberg A/S maakt onderdeel uit van de EET Group)
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød
Danmark
Btw-nr.: DK14569596
A/S reg.: 193 395

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Unie (“EU”).

Persoonlijke informatie verzameld op onze website en via onze diensten kan opgeslagen en verwerkt worden in Denemarken. Met inachtneming van het toepasselijk recht kunnen we dergelijk informatie ook verwerken en opslaan in andere Europese landen waar onze filialen, onze dochterondernemingen of onze vertegenwoordigers gevestigd zijn.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen. Tenzij wij uw toestemming hebben, zullen wij uw persoonlijke informatie niet gebruiken of delen op manieren die niet gerelateerd zijn aan de manieren beschreven op het moment dat u uw gegevens verschafte. We nemen dienstaanbieders en -leveranciers (“agenten”) in dienst die in onze naam optreden. Deze agenten kunnen bijvoorbeeld producten aan u leveren, productservice en -ondersteuning aanbieden, onze informatietechnologiesystemen onderhouden, en ons assisteren tijdens marketing- en communicatie-initiatieven. Deze agenten zullen slechts toegestaan zijn de persoonlijke informatie te verkrijgen die essentieel is voor de uitvoering van hun diensten. Ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die zij namens ons hebben verkregen te waarborgen en het is hen verboden om de informatie te gebruiken voor ieder ander doeleinde.

We kunnen uw persoonlijke informatie toegankelijk of openbaar maken waneer wij ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) aan de wet te voldoen of een op ons betrekking hebbende juridische procedure; (b) te voldoen aan een verzoek om informatie van de politie of overheidsinstanties, (c) onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen (inclusief de handhaving van onze overeenkomsten); of (d) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van onze werknemers of het publiek te beschermen.
Wij of onze filialen kunnen samengaan met, overgenomen worden door, of uitgebreid worden met andere bedrijven. We zullen tijdens dit type transacties de passende bescherming van persoonlijke informatie nastreven.

Op welke manier wij van uw informatie gebruik maken

We kunnen de door ons verzamelde persoonlijke informatie over u gebruiken om onze websites te exploiteren, om te beantwoorden aan uw verzoeken om informatieverschaffing, uw producten te registreren, uw sollicitaties te verwerken, u promotiemateriaal te verschaffen, u toe te staan deel te nemen aan wedstrijden en onderzoeken, u service en hulp te verlenen en om de door u verzochte transacties uit te voeren. Onder dit gebruik valt het aan u aanbieden van een meer effectievere klantenservice; het vergemakkelijken van het gebruik van de websites en diensten door het wegnemen van de noodzaak dat u steeds opnieuw dezelfde informatie moet invullen; het uitvoeren van onderzoek en analyses ter verbetering van de producten, diensten en oplossingen; en het weergeven van inhoud en advertenties die aangepast zijn aan uw specifieke interesses en voorkeuren conform het toepasselijke recht.

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op toegang

  U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Sandberg die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

 • Recht op portabiliteit

  Wanneer Sandberg uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

 • Recht op correctie

  We streven ernaar om u persoonlijke informatie accuraat opgeslagen te houden. We hebben technologie, beheerprocessen, en beleid geïmplementeerd ter ondersteuning van het accuraat houden van gegevens. We verschaffen individuen redelijke toegang om hun persoonlijke informatie te herzien en corrigeren. We zullen redelijke inspanningen leveren om de nodige correcties te maken. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid zullen we ook redelijke stappen ondernemen ter verificatie van uw identiteit voordat we toegang verschaffen of aanpassingen maken in de gegevens die wij onderhouden.

 • Recht op verwijdering

  U hebt het recht om op elk moment de door Sandberg verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

  • u hebt een lopende zaak met de klantenservice
  • u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonde
  • u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Sandberg, ongeacht de betalingswijze
  • indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
  • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Indien u van mening bent dat Sandberg uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen (privacysandberg.it). U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via privacysandberg.it.

Privacy van kinderen

We zullen niet opzettelijk informatie verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar. We moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol in de online activiteiten en interesses van hun kinderen in te nemen.

Veranderingen in deze verklaring

Wanneer wij deze verklaring veranderen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, samen met de datum van de herziening. Wanneer we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we ook een waarschuwing op onze homepage plaatsen. Elke verandering zal slecht van toepassing zijn vanaf de datum van herziening.

Specific processes of personal data that we collect

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren, om u een gepersonaliseerde en relevante ervaring met Sandberg te bieden.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een Sandberg account.
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • Naam
 • Plaats
 • Land/Taal

We will process the following categories of personal data only in case you register a Dealer or Press profile:

 • Bedrijfsprofiel: Bedrijf, Adres, Zip, Plaats, Provincie, E-mail.
 • Web, Tel., Fax, Btw-nr.

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens in verband met uw cookies:

 • Klikgeschiedenis - navigatie- en browsegeschiedenis

We kunnen ook uw IP-adres, dat u gebruik om toegang te krijgen tot het internet, registreren. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

Facebook/Google+ Connect
Je kunt je aanmelden en inloggen op onze website met behulp van je Facebook-account of uw Google+ account. Als je je aanmeldt met je Facebook/Google-account, vraagt sociale media toestemming om bepaalde informatie van je Facebook/Google-account met Sandberg te delen. Het kan onder andere gaan om je voornaam, achternaam en e-mailadres, zodat wij je identiteit, algemene locatie kunnen verifiëren, alsook een link naar je Facebookprofiel, je tijdzone, en profielfoto.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Om de website te optimaliseren, gebruiken we websitebureaus. We gebruiken analysetools voor productbeoordeling.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. uw account is gebaseerd op uw toestemming wanneer u uw Sandberg account aanmaakt.
De verwerking van uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante productinformatie, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actief Sandberg account hebt. U hebt het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en wordt u als inactief beschouwd. We bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil.
Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Sandberg door contact met ons op te nemen via privacysandberg.it. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

The right to withdraw your consent

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en is Sandberg niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • Naam, E-mail, Tel.
 • Land, Taal

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Bedrijfsprofiel: Bedrijf, Adres, Zip, Plaats, Provincie, E-mail.

We kunnen ook uw IP-adres, dat u gebruik om toegang te krijgen tot het internet, registreren. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

We kunnen ook web beacons in HTML-geformatteerde e-mail nieuwsbrieven verwerken, zodat geteld kan worden hoeveel nieuwsbrieven (of bepaalde artikelen, links, etc.) worden bekeken.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing.
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Sandberg voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.

The right to withdraw your consent

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.
Wanneer u hiervoor kiest, is Sandberg niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.

Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Sandberg om contact op te nemen met de deelnemers over de wedstrijd, voor en na een evenement, om de deelnemers te identificeren, om de leeftijd van de deelnemers te controleren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • Naam, E-mail, Plaats
 • Land, Taal
 • Winnaars: Adres, Tel., Zip, Provincie, Leeftijd
 • Informatie die verstrekt is t.b.v. de wedstrijd

We kunnen ook uw IP-adres, dat u gebruik om toegang te krijgen tot het internet, registreren. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan verzendingsbedrijven, worden gebruikt voor de levering van de prijzen.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens tot 400 dagen na het einde van de wedstrijd.

The right to withdraw your consent

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, is Sandberg niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.it

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, telefoon en social media.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • Naam, E-mail, Tel.
 • Land, Taal

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Bedrijfsprofiel: Bedrijf, Adres, Zip, Plaats, Provincie, E-mail.
 • Web, Tel., Fax, Btw-nr.

We kunnen ook uw IP-adres, dat u gebruik om toegang te krijgen tot het internet, registreren. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Sandberg.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 365 dagen en uw gegevens in verband met casemanagement 24 maanden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Sandberg. Sandberg zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.it

Bezoekers van onze websites

Als iemand deze website bezoekt, verzamelen wij standaard internet log-informatie en details van het gedrag van deze bezoekers. Wij doen dit om achter dingen te komen zoals het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de site. Wij verzamelen deze informatie op het manier die het onmogelijk maat iemand te identificeren. Wij doen geen pogingen om de identiteit te achterhalen van bezoekers van deze site. Wij zullen geen verbanden leggen tussen de gegevens verzameld via deze site en enige informatie uit welke bron dan ook die u zou kunnen identificeren. Als wij wel informatie via onze website willen verzamelen die u persoonlijk zou kunnen identificeren, zullen wij hier open over zijn. Wij zullen dan duidelijk maken wanneer we die persoonlijke informatie verzamelen en we zullen uitleggen wat we van plan zijn ermee te doen.

We use Google Analytics to collect statistics about visitor behavior on the websites. Meer informatie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Facebook remarketing, Facebook-pixel en Custom Audiences

Binnen onze website maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van onze website) gebruik van de zogenaamde ”Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat door het bedrijf Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteerd (”Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van onze site als doelgroep bepalen voor de weergave van advertenties, zogenaamde ”Facebook-ads”. Zo maken wij gebruik van de Facebook-pixel om de Facebook-ads die wij plaatsen alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen, die ook belangstelling in onze website getoond hebben (zogenaamde ”custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij waarborgen, dat onze Facebook-ads overeenstemmen met mogelijke interesses van de gebruikers en niet als vervelend ervaren worden. Verder stelt de Facebook-pixel ons in staat om de effectiviteit van de Facebook-advertenties te meten voor statistische doeleinden en doeleinden van marktonderzoek. Dankzij de pixel kunnen we namelijk zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website doorgeleid worden.

De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van onze webpagina's direct door Facebook geïntegreerd en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie, een klein bestandje, opslaan. Als u zich aansluitend bij Facebook aanmeldt of in de aangemelde toestand de site van Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan onze site in uw profiel geregistreerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem. Wij kunnen dus geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook geschiedt in het kader van de richtlijn voor datagebruik van Facebook. Dienovereenkomstig ontvangt u verdere informatie over de werkwijze van de remarketing-pixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-ads in de richtlijn inzake datagebruik van Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php

U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor weergave van Facebook-ads. Hiervoor kunt u de door Facebook ingerichte pagina oproepen en daar de aanwijzingen voor de instellingen van reclame op basis van het gebruik opvolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ad, of bezwaar maken via de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com. De instellingen worden onafhankelijk van het platform vastgelegd, ze worden dus voor alle apparaten als desktopcomputers of mobiele apparaten overgenomen.

Hoe gebruiken we cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u “Mij onthouden“ selecteert bij het inloggen.
Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account, als u bent ingelogd op uw account.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Om de website te optimaliseren, gebruiken we websitebureaus. We gebruiken analysetools voor productbeoordeling.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account, als u bent ingelogd op uw account.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Sandberg bewaart niet uw persoonsgegevens. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help“ in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

Birkerød, 25 Mei 2018