Spoločnosť Sandberg chce podporovať a sponzorovať aktivity, pri ktorých to bude výhodné pre obe strany. Ak ste zodpovední za udalosť eSports alebo iný typ podujatia, neváhajte a požiadajte spoločnosť Sandberg o sponzorskú podporu pomocou nižšie uvedeného formulára.
Odpoveď dostanete do 7 dní. Vezmite na vedomie: Spoločnosť Sandberg dostáva tisíce žiadostí o sponzorstvo. Chceli by sme podporiť všetkých, ale nie je to možné. Bolí nás, keď musíme odmietnuť skvelú udalosť, ale vyžaduje si to od nás objem žiadostí. Pri podávaní žiadosti zvážte rovnováhu medzi vzájomnými výhodami. Upozorňujeme, že nesponzorujeme tímy eSports.
Výhrady: Spoločnosť Sandberg má právo zrušiť sponzorstvo, ak naznačí vyhľadávanie na internetových stránkach, sociálnych médiách alebo náhodné návštevy, že boli poskytnuté nepravdivé informácie.

Žiadosť o sponzoring

Všeobecné informácie

Spoločnosť Sandberg neponúka sponzorstvo tímov eSports.

Informácie o udalosti

Cool, much better in English! thank you. 0/150 Slová

Doplňujúce informácie

Cool, much better in English! thank you. 0/150 Slová
Cool, much better in English! thank you. 0/150 Slová
When you contact Customer Service your personal data will be processed in accordance with our Privacy Notice .