Sandberg vill stödja och sponsra aktiviteter när detta är fördelaktigt för båda parter. Om du ansvarar för ett eSport-evenemang eller någon annan typ av evenemang, är du välkommen att ansöka om sponsring från Sandberg genom att använda formuläret nedan.
Vi svarar dig inom sju dagar. Obs: Sandberg får tusentals förfrågningar om sponsring. Vi skulle gärna vilja stödja alla, men det går helt enkelt inte. Vi beklagar att vi ibland tvingas tacka nej till förfrågningar från fantastiska evenemang, men vi är tvungna till detta pga. de många ansökningarna. När du gör din ansökan, vänligen fundera på hur vi kan ha ett ömsesidigt utbyte av varandra. Observera att vi inte sponsrar eSport-team.
Förbehåll: Sandberg har rätten att avbryta sin sponsring om sökningar på webbplatser, sociala medier eller slumpmässiga besök indikerar att osann information har angetts.

Ansökan om sponsring

Allmänna uppgifter

Sandberg erbjuder inte sponsring till eSport-team.

Evenemangsuppgifter

  0/150 Ord

Ytterligare information

  0/150 Ord
  0/150 Ord
När du kontaktar kundtjänst behandlas dina personuppgifter i enlighet med vårt integritetsmeddelande .